Asiakirjat/lomakkeet

KUNNOSSAPITOVASTUU

Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty kunnossapitovastuuta koskevat säännökset osakkaan ja yhtiön välille.
Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta myös toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä on asiasta määräyksiä, niitä noudatetaan.

Rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jakautuu asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan ja taloyhtiön kesken.
Taloyhtiössä noudatetaan kiinteistöliiton vastuunjakotaulukkoa, jonka mukaisesti pintarakenteet, irtaimisto ja kalusteet ovat osakasvastuulla.
Rakenteet, putkistot, sähköjärjestelmät ja vesikalusteet ovat pääosin taloyhtiön vastuulla.

Vastuunjakoon liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa isännöitsijältä

 

 

MUUTTOILMOITUS

Muuttoilmoituksen voi tehdä internetin kautta verkkopankkitunnuksilla tai postin verkkopalvelutunnuksilla osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Lisäksi posteista on saatavissa kaavakkeita, joilla muuttoilmoituksen voi tehdä.

Virallisen ilmoituksen lisäksi tulee muutosta ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijälle tai isännöintitoimistoon. Voit myös tehdä sähköisesti muuttoilmoituksen osoitteessa https://helvi.fi/

 

MUUTOSTYÖT

Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus. Osakkaan tulee ilmoittaa huoneistossa tehtävistä remonteista taloyhtiölle, mikäli se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkaan osakehuoneiston käyttämiseen. Osakkaan on myös ilmoitettava taloyhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu taloyhtiölle. Mikäli osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, voi hän joutua vastuuseen aiheutuneista vaurioista.

Lue ennen ilmoituksen täyttämistä ilmoitukseen liittyvä info (pdf).

Muutostyölomake (word)

 

PELASTUSSUUNNITELMA
Pelastussuunnitelma (pdf)